182 – Художнє моделюванння, конструювання та технології швейних виробів

2016

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості