131 – Прикладна механіка (Металорізальні верстати)

2019

Рік введення в дію: 2019