123 – Комп`ютерна інженерія (Програмування та захист комп`ютерних систем і мереж)

2019

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж»

Мета освітньої програми: Набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетентностей для успішної професійної діяльності у галузі комп’ютерної інженерії, пов’язаної з розв’язуванням задач дослідницького та інноваційного характеру у сферах створення програмно-апаратних систем обробки інформації, проектування, адміністрування, супроводу комп’ютерних систем та мереж, розробки програмного забезпечення для експлуатації та захисту комп’ютерних систем та мереж.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю комп’ютерна інженерія. Акцент програми зроблено на набуття знань, умінь та компетенцій в галузі створення програмно-апаратних систем обробки, зберігання та передачі інформації, створення системного програмного забезпечення для проектування, експлуатації та захисту комп’ютерних та кіберфізичних систем і мереж, а також програмній реалізації методів опрацювання та захисту інформації, в тому числі методів штучного інтелекту, математичних моделей обчислювальних процесів, технологій реалізації обчислень.

Особливості програми: Інтеграція знань з перспективних напрямів комп’ютерної інженерії, зокрема, сучасних методів аналізу та синтезу сучасних комп’ютерних систем та мереж в галузі проектування програмно-апаратних систем обробки інформації та управління.