113 – Прикладна математика. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2019

Обговорення завершується: 17.03.2019.

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Обговорення завершується: 17.03.2019.

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий).

Назва освітньо-наукової програми: Прикладна математика

Керівник проєктної групи (гарант): О.В.Бармак, д.техн.н.,проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Бармаку О.В. на електронну адресу alexander.barmak@gmail.com