102 – Хімія

2021, 2020

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 102 Хiмiя

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Хімія

Гарант освітньої програми: Г.С. Ткачук, к.т.н., доц.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 102 Хiмiя

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Хімія

Гарант освітньої програми: Г.С. Ткучук, к.т.н., доц.