073 – Менеджмент організацій

2016

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Бакалавр з менеджменту. Спеціалізація «Менеджмент організацій»

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі менеджменту організацій в умовах нестабільного середовища, швидких темпів розвитку та глобалізації бізнесу

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Акцент на здатності здійснювати адміністративну, інформаційно-аналітичну та новаторську діяльність Формування комплексу знань, умінь та навичок в управлінні, організації, аналітиці, маркетингу та адмініструванні сучасних підприємств, прибуткових та неприбуткових організацій.

Особливості програми: Комплексний підхід щодо набуття знань у сфері менеджменту сучасних організацій та оволодіння ними через теоретичне та практичне навчання,з урахуванням специфічних особливостей функціонування комерційних та некомерційних організацій промисловості та сфери послуг, що дає можливість працювати менеджером на підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління. Програма містить курси за вибором студентів у значній кількості, що дає можливість впливати на зміст свого навчання. Спеціальних вимог до зарахування немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу