073 – Бізнес-адміністрування

2016

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Бакалавр з менеджменту Спеціалізація «Бізнес-адміністрування»

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні, непередбачувані задачі і практичні проблеми в галузі управління та адміністрування бізнесу

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Акцент на формуванні та розвитку професійної компетентності для здійснення діяльності у галузі управління та адміністрування бізнесу з урахуванням сучасних вимог економічного середовища

Особливості програми: Можливість отримати в межах однієї програми сконцентровані й систематизовані знання, уміння та навички, що стосуються універсальних механізмів проектування, управління та розвитку бізнес-структур